Missie

Bij de voetbalvereniging v.v. CHRC is voor een ieder een plaats . Elke voetballer, of hij nu meer of minder aanleg heeft, heeft bij ons recht op een leerproces, dat zowel garant staat voor een optimale ontwikkeling van zijn mogelijkheden als wel van die beleving, die hij zoekt in die vrije tijdsbesteding.

v.v. CHRC streeft er naar om iedere voetballer of voetbalster op zijn of haar niveau te laten voetballen. Dit kan in de praktijk betekenen dat wanneer de voetballer het zelf wilt, hij of zij eerder naar een hogere leeftijdsklasse kan doorstromen.

Bij de v.v. CHRC staat het opleiden van spelers voorop. Ons technisch kadezorgt vanuit het technisch beleidsplan (paraaf 5 van het jeugdplan) samen met de trainers en leiders hiervoor. Dit technisch beleidsplan wordt ieder seizoen weer opnieuw bekeken en daar waar nodig bijgesteld