Het gebruik van alcohol, tabak en drugs

  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 14.00 uur verboden.
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het kantine/sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.