Gedragsregels voor de vrijwilliger

  • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
  • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een bestuur functionaris van CHRC.
  • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  • Heeft respect voor anderen.
  • Is zuinig op kleding en materialen van de club.