Gedragsregels voor de trainer

 • Ziet erop toe dat de spelers zich houden aan de voor de spelers opgestelde gedragsregels.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etcetera).
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
 • Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het trainen van een team.
 • Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.
 • Neemt deel aan de vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de CHRC.
 • Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuur functionaris van CHRC.
 • Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers door het bestuur ingelicht.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.
 • Houdt rekening met het feit dat hij/zij een vertegenwoordiger is van de club (ook buiten het sportpark).