Gedragsregels voor de supporter

  • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
  • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de kleedkamer.
  • Mag spelers positief aanmoedigen.
  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.