Gedragsregels voor de begeleider

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
 • Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld.
 • Organiseert het schoonmaken van de kleedkamer, zowel uit als thuis.
 • Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.
 • Neemt deel aan de vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen CHRC worden georganiseerd.
 • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuur functionaris van CHRC. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers door het bestuur ingelicht.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.
 • Houdt rekening met het feit dat hij/zij een vertegenwoordiger is van de club (ook buiten het sportpark).